Archive

Yếu tố ảnh hưởng đến phát triển chiều cao của trẻ

Con người là thực thể tự nhiên cần phát triển và hoàn thiện cơ thể theo thời gian. Mọi vấn đề phát triển, đặc trưng cơ thể đều được quy định bởi gen – ADN. Chiều cao cơ thể là thông số cơ thể được quan tâm bởi chúng thể hiện rõ ràng nhất. Chiều […]